Reference

Akce na kterých jste Nás mohli vidět

Sledovat stopy kouzelníka Waldiniho a mapovat všechny akce, kterých se zúčastnil a kde vystupoval se svým uměním, to je těžký úkol snad i pro čaroděje, na této stránce uvádíme jedny z posledních vystoupení.

   

Nabídka různých druhů akcí:

■ Základní a mateřské školy
■ Školní družiny
■ Tábory
■ Školní kurzy a soustředění
■ Domovy mládeže
■ Domovy seniorů, senior kluby
■ Dětské domovy
■ Pro centra volného času
■ Vystoupení pro firmy
■ Diskotéky
■ Poutě a jarmarky
■ Rodinné oslavy a soukromé párty
■ Pro města a obce
■ a jiné společenské akce